Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere

Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere din Iași
Gabriela Pădurariu

Gabriela Pădurariu
Sediul profesional:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com


Sunt Gabriela Padurariu din Iasi iar acesta este locul meu virtual in care imi expun opinia despre diverse aspecte juridice. Accept orice comentariu facut cu bun simt doar pe marginea a ceea ce am scris pe acest blog. In privinta sfaturilor juridice va rog sa nu uitati ca ele nu se pot acorda profesional decat față în față si nu virtual .
Informatiile de pe acest blog nu reprezinta consultanta juridica. Ele nu vor fi folosite decat in scop de informare generala, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie sa ma contactati personal sau sa apelati la alti profesionisti.
Aceste precizari au semnificatia unei declinari de obligatie.


ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

DESPRE GABRIELA PĂDURARIU:

Recunoscută pentru atenţia sa la detalii, Gabriela Pădurariu reprezintă în instanţa de judecată cât şi în faţa altor autorităţi, persoane juridice – societăţi, ONG-uri, etc. – în diverse cauze civile, comerciale, penale, în special în executarea silită.

Funcţie de interesul celui pe care îl reprezintă ştie să urgenteze sau să temporizeze soluţionarea unei cauze – în special executări silite, cauze comerciale sau procedura insolvenţei -, caută şi găseşte întotdeauna cele mai bune soluţii tehnice din punct de vedere juridic şi al strategiei soluţionării corecte a cauzei de către instanţa de judecată, în sensul că-i oferă toate informaţiile necesare atât în fapt cât şi în drept pentru ca aceasta să poată pronunţa o hotărâre legală şi temeinică.

Din experienţa acumulată în practica dreptului execuţional civil, poate spune că stăpăneşte în amănunt toate subtilităţile şi tertipurile de care se folosesc atât părţile din executarea silită – creditor şi debitor – cât şi executorul judecătoresc şi chiar instanţa de executare, pentru tergiversarea urmăririi silite.

De asemenea, cunoaşte foarte bine cum îşi ascund debitorii bunurile şi veniturile de la urmărire şi cum pot fi acestea găsite/descoperite sau/și readuse în patrimoniul debitorului pentru a putea fi executat silit.

În cazul în care în legătură cu soluţionarea unei cauze s-au ivit probleme legate de ineditul situaţiei fie anterior sesizării autorităţii corespunzătoare, fie în derularea unui proces civil, comercial, penal, fie în faza de urmărire silită, a apelat la grupul de profesionişti în drept – grupul său de colaboratori - care s-a format în timp şi în care dezbat foarte serios probleme de drept material, obiectiv, substanțial, cât şi de procedură, căutând cele mai eficiente soluţii de rezolvare.DOMENII DE COMPETENŢĂ:


*Servicii juridice în regim de outsourcing (externalizare);

* Consiliere si redactare de opinii juridice;

*Reprezentare in fata instantelor judecatoresti in procese variate (civile, comerciale, drept al muncii, drept penal, etc.);

*Reprezentare in fata altor autoritati (OPC, OSIM, BEJ, OCPI, etc.);

*Specializată in drept executional civil, consiliere in materie de executare silita/ contestatii la executare , contestatii la titlu, orice act juridic care are legatura cu executarea silita;

*Litigii civile (consultanta si redactari de acte, reprezentare, anulari de acte si contracte, executari silite, evacuari, iesiri din indiviziune, alte cereri );

*Litigii comerciale (consultanta referitoare la contracte comerciale , dizolvari voluntare, procedura insolventei, recuperari de debite prin procedura somatiei de plata, ordonantei de plata, etc);

*Plangeri contraventionale (amenzi O.P.C., amenzi D.R. Antifraudă, amenzi de circulatie, amenzi ITM, etc.);

*Litigii de munca: consultanta la incheierea contractelor de munca, negocierea conflictelor de munca, reprezentare, etc.

SEDIUL PROFESIONAL:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com

Adresa:

Adresa:
Clic pe foto

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Click pe fotografie

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Clic pe fotografie

Despre Biroul de Mediator Gabriela Pădurariu:

Biroul de mediator Gabriela Pădurariu oferă servicii mediere în Iași în toate tipurile de conflicte, cu expertiză de abordare fie individual, fie ca echipă.


Dacă vă doriți o rezolvare rapidă pentru disputele dumneavoastră prin servicii de mediere,Biroul de mediator Gabriela Pădurariu cu sediul în Iași, vă pune la dispoziție servicii de mediere ce asigură rezolvarea rapidă a oricărui litigiu de la cele de drept civil precum : grănițuire, revendicare, evacuare, partaj, divorț, încredințare minori, vizitare minori, executarea contractelor, litigii între asociați, la cele de drept penal – plângeri prealabile de lovire, tulburare de posesie, distrugere, precum și de dreptul muncii – drepturi salariale, concedieri.


Medierea reprezintă o alternativă în raport cu justiția de soluționare a conflictelor dintre părți, prin care o terță persoană neutră, imparțială și fără putere de decizie – mediatorul – ajuta părțile să găsească împreuna o soluție care să rezolve neînțelegerile dintre ele.


Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluționare a litigiilor – ADR ( Alternative Dispute Resolution).

Numărul din ce în ce mai mare al proceselor din instanțe este semnificativ pentru lipsa de dorință, dar și de informare a justițiabililor de a folosi cu eficiență dialogul pentru rezolvarea disputelor.

Pentru ca mediul juridic actual descurajează soluționarea rapidă a disputelor, pentru unele conflicte, societatea are nevoie de o modalitate mai eficientă de rezolvare a acestora. Această modalitate este medierea.

Procedura medierii costă și durează relativ mai puțin, aceasta se desfășoară în condiții de confidențialitate maximă, mediatorul având obligația de a păstra secretul dezbaterilor, atât față de persoanele cu care intră în contact în cadrul procedurii de mediere, cât și față de experții pe care părțile îi angajează în diferite cauze.

NOUTĂȚI LEGISLATIVE ȘI OPINII JURIDICE

NOUTĂȚI LEGISLATIVE ȘI OPINII JURIDICE

11 aprilie 2008

Inselaciune. Emiterea unui cec fara acoperire. Fapta prevazuta in art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea CEC-ului nr. 59/1934.

Sectia penala a Curtii supreme de justitie
Decizie nr. 5683/2001 din 19/12/2001
Inselaciune. Emiterea unui cec fara acoperire. Fapta prevazuta in art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea CEC-ului nr. 59/1934.


In cazul in care, in cadrul unei tranzactii comerciale, o persoana emite un cec fara acoperire bancara necesara, situatie cunoscuta si acceptata de beneficiar, elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune prevazuta in art. 215 alin. 4 nu sunt intrunite. Fapta in sine, de a emite un cec fara a avea la tras disponibil suficient, constituie insa infractiunea prevazuta in art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea CEC-ului nr. 59/1934. Prin sentinta penala nr. 865 din 17 mai 1999, Judecatoria Arad a dispus, in baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d C. proc. pen., achitarea inculpatei A.E.F. pentru infractiunea de inselaciune prevazuta in art. 215 alin. 4 C. pen. Instanta a retinut ca, la 29 decembrie 1997, inculpata, asociat unic al unei societati comerciale, a cumparat de la reprezentantul unei alte societati o cantitate de cafea in valoare de 17 milioane de lei, pentru care a emis o fila cec fara a exista acoperirea bancara necesara. La eliberarea cecului, a retinut instanta, inculpata a aratat reprezentantului societatii vanzatoare ca nu are acoperirea necesara in cont, situatie in care neexistand o actiune de inducere in eroare a partii vatamate, elementele constitutive ale infractiunii nu sunt intrunite. Prin decizia penala nr. 748 din 6 septembrie 1999, Tribunalul Arad a admis apelul declarat de procuror si a condamnat pe inculpata in baza art. 215 alin. 2 si 4 C. pen., recursul inculpatei fiind respins prin decizia penala nr. 1526/R din 8 noiembrie 1999 a Curtii de Apel Timisoara. Impotriva ultimelor doua hotarari pronuntate in cauza s-a declarat recurs in anulare, cu motivarea ca in speta nu sunt intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni. Examinand cauza, se constata ca recursul in anulare este fondat pentru urmatoarele considerente. Potrivit art. 215 alin. 4 C. pen., constituie infractiunea de inselaciune emiterea unui cec stiind ca pentru valorificarea lui nu exista acoperirea necesara, in scopul aratat in alin. 1, daca s-a pricinuit o paguba posesorului cecului. In speta, desi inculpata a emis cecul fara a avea in cont suma necesara acoperirii sumei, nu se poate retine ca fapta intruneste elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune, de vreme ce reprezentantul partii vatamate a acceptat ca mijloc de plata cecul, stiind, asa cum rezulta din probe, ca la data emiterii lui inculpata nu avea in banca disponibilul necesar decontarii acestuia. In atare conditii, beneficiarul cecului nu a fost indus in eroare, conditie ce tine de esenta infractiunii de inselaciune in toate formele ei. Fapta inculpatei intruneste insa elementele constitutive ale infractiunii prevazute in art. 84 alin. 4 pct. 2 din Legea CEC-ului nr. 59/1934, potrivit caruia constituie infractiune fapta de a emite un cec fara a avea la tras disponibil suficient sau de a dispune altfel, in total sau in parte, de disponibilul avut, dupa ce s-a tras cecul si mai inainte de trecerea termenului fixat pentru prezentare. Asa fiind, se constata ca faptei i s-a dat o incadrare juridica gresita, caz de casare luat in considerare din oficiu, conform art. 410 alin. ultim C. proc. pen. In consecinta, recursul in anulare a fost admis, s-au casat toate hotararile pronuntate in cauza, s-a schimbat incadrarea juridica potrivit considerentelor ce preced si s-a dispus condamnarea inculpatei conform noii incadrari.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Reechilibrarea contractelor în instanță: Impreviziunea se aplică tuturor creditelor

Mecanismul impreviziunii, altfel spus, ideea de a cere reechilibrarea unui contract în care o parte ajunge în ruină, în timp ce cealaltă ...