Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere

Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere din Iași
Gabriela Pădurariu

Gabriela Pădurariu
Sediul profesional:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com


Sunt Gabriela Padurariu din Iasi iar acesta este locul meu virtual in care imi expun opinia despre diverse aspecte juridice. Accept orice comentariu facut cu bun simt doar pe marginea a ceea ce am scris pe acest blog. In privinta sfaturilor juridice va rog sa nu uitati ca ele nu se pot acorda profesional decat față în față si nu virtual .
Informatiile de pe acest blog nu reprezinta consultanta juridica. Ele nu vor fi folosite decat in scop de informare generala, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie sa ma contactati personal sau sa apelati la alti profesionisti.
Aceste precizari au semnificatia unei declinari de obligatie.


ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

DESPRE GABRIELA PĂDURARIU:

Recunoscută pentru atenţia sa la detalii, Gabriela Pădurariu reprezintă în instanţa de judecată cât şi în faţa altor autorităţi, persoane juridice – societăţi, ONG-uri, etc. – în diverse cauze civile, comerciale, penale, în special în executarea silită.

Funcţie de interesul celui pe care îl reprezintă ştie să urgenteze sau să temporizeze soluţionarea unei cauze – în special executări silite, cauze comerciale sau procedura insolvenţei -, caută şi găseşte întotdeauna cele mai bune soluţii tehnice din punct de vedere juridic şi al strategiei soluţionării corecte a cauzei de către instanţa de judecată, în sensul că-i oferă toate informaţiile necesare atât în fapt cât şi în drept pentru ca aceasta să poată pronunţa o hotărâre legală şi temeinică.

Din experienţa acumulată în practica dreptului execuţional civil, poate spune că stăpăneşte în amănunt toate subtilităţile şi tertipurile de care se folosesc atât părţile din executarea silită – creditor şi debitor – cât şi executorul judecătoresc şi chiar instanţa de executare, pentru tergiversarea urmăririi silite.

De asemenea, cunoaşte foarte bine cum îşi ascund debitorii bunurile şi veniturile de la urmărire şi cum pot fi acestea găsite/descoperite sau/și readuse în patrimoniul debitorului pentru a putea fi executat silit.

În cazul în care în legătură cu soluţionarea unei cauze s-au ivit probleme legate de ineditul situaţiei fie anterior sesizării autorităţii corespunzătoare, fie în derularea unui proces civil, comercial, penal, fie în faza de urmărire silită, a apelat la grupul de profesionişti în drept – grupul său de colaboratori - care s-a format în timp şi în care dezbat foarte serios probleme de drept material, obiectiv, substanțial, cât şi de procedură, căutând cele mai eficiente soluţii de rezolvare.DOMENII DE COMPETENŢĂ:


*Servicii juridice în regim de outsourcing (externalizare);

* Consiliere si redactare de opinii juridice;

*Reprezentare in fata instantelor judecatoresti in procese variate (civile, comerciale, drept al muncii, drept penal, etc.);

*Reprezentare in fata altor autoritati (OPC, OSIM, BEJ, OCPI, etc.);

*Specializată in drept executional civil, consiliere in materie de executare silita/ contestatii la executare , contestatii la titlu, orice act juridic care are legatura cu executarea silita;

*Litigii civile (consultanta si redactari de acte, reprezentare, anulari de acte si contracte, executari silite, evacuari, iesiri din indiviziune, alte cereri );

*Litigii comerciale (consultanta referitoare la contracte comerciale , dizolvari voluntare, procedura insolventei, recuperari de debite prin procedura somatiei de plata, ordonantei de plata, etc);

*Plangeri contraventionale (amenzi O.P.C., amenzi D.R. Antifraudă, amenzi de circulatie, amenzi ITM, etc.);

*Litigii de munca: consultanta la incheierea contractelor de munca, negocierea conflictelor de munca, reprezentare, etc.

SEDIUL PROFESIONAL:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com

Adresa:

Adresa:
Clic pe foto

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Click pe fotografie

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Clic pe fotografie

Despre Biroul de Mediator Gabriela Pădurariu:

Biroul de mediator Gabriela Pădurariu oferă servicii mediere în Iași în toate tipurile de conflicte, cu expertiză de abordare fie individual, fie ca echipă.


Dacă vă doriți o rezolvare rapidă pentru disputele dumneavoastră prin servicii de mediere,Biroul de mediator Gabriela Pădurariu cu sediul în Iași, vă pune la dispoziție servicii de mediere ce asigură rezolvarea rapidă a oricărui litigiu de la cele de drept civil precum : grănițuire, revendicare, evacuare, partaj, divorț, încredințare minori, vizitare minori, executarea contractelor, litigii între asociați, la cele de drept penal – plângeri prealabile de lovire, tulburare de posesie, distrugere, precum și de dreptul muncii – drepturi salariale, concedieri.


Medierea reprezintă o alternativă în raport cu justiția de soluționare a conflictelor dintre părți, prin care o terță persoană neutră, imparțială și fără putere de decizie – mediatorul – ajuta părțile să găsească împreuna o soluție care să rezolve neînțelegerile dintre ele.


Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluționare a litigiilor – ADR ( Alternative Dispute Resolution).

Numărul din ce în ce mai mare al proceselor din instanțe este semnificativ pentru lipsa de dorință, dar și de informare a justițiabililor de a folosi cu eficiență dialogul pentru rezolvarea disputelor.

Pentru ca mediul juridic actual descurajează soluționarea rapidă a disputelor, pentru unele conflicte, societatea are nevoie de o modalitate mai eficientă de rezolvare a acestora. Această modalitate este medierea.

Procedura medierii costă și durează relativ mai puțin, aceasta se desfășoară în condiții de confidențialitate maximă, mediatorul având obligația de a păstra secretul dezbaterilor, atât față de persoanele cu care intră în contact în cadrul procedurii de mediere, cât și față de experții pe care părțile îi angajează în diferite cauze.

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

3 ianuarie 2010

CONTESTAREA AMENZII DE CIRCULATIE

Dintre toate sancţiunile contravenţionale, cea mai întâlnită este, fără dubii, amenda de circulaţie. În anul 2009, poliţiştii de la Politia Rutieră au constatat contravenţii diverse, începând cu depăşirea vitezei regulamentare, nepurtarea centurii de siguranţă şi consumul de băuturi alcoolice la volan. Este drept că de cele mai multe ori şoferi chiar calcă pe bec, însă există şi cazuri în care cei sancţionaţi nu au făcut nimic ilegal. Aceştia din urmă contestă în instanţă sancţiunea, care finalmente este anulată în mod fericit, în foarte multe dintre cazuri. Ce se întâmplă, însă, atunci când o persoană care într-adevăr a încălcat legea dă în judecată Poliţia Rutieră şi, mai mult decât atât, câştigă? Vina nu este a magistraţilor şi nici a conducătorului, ci aparţine exclusiv agentului de circulaţie care, din exces de zel sau din grabă nu procedează regulamentar la măsurătoarea cu aparatul radar, însă insistă pe sancţiune bazându-se pe naivitatea şoferilor. Cei care vor să conteste amenda primită trebuie să ştie că măsurătorile cu aparatul radar nu pot fi folosite ca probe în instanţă dacă fotografiile au fost făcute pe timp de ceaţă iar culoarea, numărul maşinii şi chipul şoferului nu pot fi determinate cu exactitate. De asemenea, în cazul în care aparatul radar este unul de tip staţionar, iar înregistrarea se face în mişcare, sau atunci când sunt mai multe maşini, culoarea, numărul sau şoferul nu pot fi evidenţiaţi în fotografia probă. Mai mult, pe poză trebuie să apară numaidecât data şi ora la care a fost făcută măsurarea vitezei, sensul de deplasare al autoturismului şi faptul că a fost făcută autotestarea radarului. Aceasta din urmă se face automat la fiecare pornire a aparatului, timp în care în colţul din dreapta jos a înregistrării video sau foto apare litera “T”. Dacă fotografia în care aţi fost surprins circulând cu o viteză mai mare decât cea permisă conţine acest simbol, atunci nu poate fi acceptată ca probă în instanţă pentru că radarul nu era regolat în momentul folosirii. O altă hibă a aparatelor de radar staţionare este aceea că ele nu pot fi amplasate în apropierea surselor de radiaţii electromagnetice, cum ar fi stâlpii de înaltă tensiune, de radio, televiziune sau telefonie mobilă. Este drept că atunci când este prins de radar conducătorul nu are dreptul să solicite fotografia pentru a putea observa toate cele menţionate mai sus, însă el poate solicita agentului certificatul de omologare al radarului, buletinul de verificare metrologică şi autorizaţia de operator radar. În cazul în care acesta nu le are, şi acest lucru se va menţiona în procesul verbal la rubrica “Alte menţiuni”.

Cum contestăm procesul verbal?
În cazul în care credeţi că aparatul radar nu îndeplinea una dintre condiţiile menţionate mai sus atunci când aţi fost sancţionat şi vreţi să sesizaţi instanţa de judecată, acest demers nu necesită numaidecât prezenţa dumneavoastră acolo. Puteţi trimite petiţia prin poştă şi să solicitaţi confirmare de primire. Plângerea se adresează Judecătoriei de le lângă locul în care s-a produs evenimentul. Termenul limită de contestare a amenzii este de maximum 15 zile de la data la care a fost întocmit procesul verbal. La contestaţie trebuie anexat copie după actul de identitate şi după amendă, plângere împotriva procesului verbal şi, opţional, memoriu împotriva poliţistului. Toate aceste documente trebuie prezentate în două exemplare. Cele mai frecvente motive folosite în instanţă impotriva procesului verbal de contraventie sunt: neprezentarea probei radar, nemenţionarea distanţei faţă de indicatorul care interzice oprirea sau staţionarea, nemenţionarea numărului imobilului în faţa căruia a fost oprit autoturismul, nemenţionarea motivelor pentru care s-a întocmit procesul verbal sau a obiecţiilor contravenientului, lipsa semnăturii agentului constatator sau a menţiunilor legate de gradul şi funcţia acestuia sau stabilirea sancţiunii fără a defini contravenţia. În general, cei care contestă sancţiunea primită sunt şoferii care, pe lângă amendă, primesc măsura complementară de suspendare a permisului de conducere

Ce trebuie să facă agentul?
Sancţiunile contravenţionale se aplică numai de către agenţii constatatori. În cazul în care sunteţi oprit în trafic de un poliţist, acesta trebuie să vină în dreptul portierei şoferului, să salute, să se prezinte şi să solicite actele pe un ton respectuos. Dacă şoferul nu are asupra sa documetele care i se cer (actul de identitate, permisul de conducere, atestatul profesional - talonul maşinii şi asigurarea RCA), poliţistul va face verificarea datelor prin staţia radio. De asemenea, poliţistul trebuie să-i comunice conducătorului auto motivul pentru care a fost oprit şi abaterea comisă, precum şi faptul că trebuie să rămână în maşină până la completarea actelor de constatare. Odată terminat controlul, poliţistul va înapoia şoferului toate actele, în cazul în care contravenţia nu presupune reţinerea vreunuia dintre ele. Pentru ca procesul verbal să fie valabil, obligatoriu pe el trebuiesc înscrise numele, prenumele, gradul, funcţia şi instituţia în cadrul căreia lucrează agentul constatator, numele şi prenumele dumneavoastră, vârsta, adresa, ocupaţia precum şi descrierea detaliată a abaterii comise. Aceste date trebuie completate numaidecât de agentul constatator. Dacă refuzaţi să semnaţi procesul verbal, poliţistul trebuie numaidecât să caute un martor.
La Iaşi, gradul de câştigare al sancţiunilor atacate de şoferi în instanţă este de peste 50%.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Executarea silită în practică (ed. 3) - 8 iunie 2018 - Iași

Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza și INPPA – Centrul Teritorial Iași în parteneriat cu Camera Executorilor Judecăto...