Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere

Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere din Iași
Gabriela Pădurariu

Gabriela Pădurariu
Sediul profesional:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com


Sunt Gabriela Padurariu din Iasi iar acesta este locul meu virtual in care imi expun opinia despre diverse aspecte juridice. Accept orice comentariu facut cu bun simt doar pe marginea a ceea ce am scris pe acest blog. In privinta sfaturilor juridice va rog sa nu uitati ca ele nu se pot acorda profesional decat față în față si nu virtual .
Informatiile de pe acest blog nu reprezinta consultanta juridica. Ele nu vor fi folosite decat in scop de informare generala, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie sa ma contactati personal sau sa apelati la alti profesionisti.
Aceste precizari au semnificatia unei declinari de obligatie.


ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

DESPRE GABRIELA PĂDURARIU:

Recunoscută pentru atenţia sa la detalii, Gabriela Pădurariu reprezintă în instanţa de judecată cât şi în faţa altor autorităţi, persoane juridice – societăţi, ONG-uri, etc. – în diverse cauze civile, comerciale, penale, în special în executarea silită.

Funcţie de interesul celui pe care îl reprezintă ştie să urgenteze sau să temporizeze soluţionarea unei cauze – în special executări silite, cauze comerciale sau procedura insolvenţei -, caută şi găseşte întotdeauna cele mai bune soluţii tehnice din punct de vedere juridic şi al strategiei soluţionării corecte a cauzei de către instanţa de judecată, în sensul că-i oferă toate informaţiile necesare atât în fapt cât şi în drept pentru ca aceasta să poată pronunţa o hotărâre legală şi temeinică.

Din experienţa acumulată în practica dreptului execuţional civil, poate spune că stăpăneşte în amănunt toate subtilităţile şi tertipurile de care se folosesc atât părţile din executarea silită – creditor şi debitor – cât şi executorul judecătoresc şi chiar instanţa de executare, pentru tergiversarea urmăririi silite.

De asemenea, cunoaşte foarte bine cum îşi ascund debitorii bunurile şi veniturile de la urmărire şi cum pot fi acestea găsite/descoperite sau/și readuse în patrimoniul debitorului pentru a putea fi executat silit.

În cazul în care în legătură cu soluţionarea unei cauze s-au ivit probleme legate de ineditul situaţiei fie anterior sesizării autorităţii corespunzătoare, fie în derularea unui proces civil, comercial, penal, fie în faza de urmărire silită, a apelat la grupul de profesionişti în drept – grupul său de colaboratori - care s-a format în timp şi în care dezbat foarte serios probleme de drept material, obiectiv, substanțial, cât şi de procedură, căutând cele mai eficiente soluţii de rezolvare.DOMENII DE COMPETENŢĂ:


*Servicii juridice în regim de outsourcing (externalizare);

* Consiliere si redactare de opinii juridice;

*Reprezentare in fata instantelor judecatoresti in procese variate (civile, comerciale, drept al muncii, drept penal, etc.);

*Reprezentare in fata altor autoritati (OPC, OSIM, BEJ, OCPI, etc.);

*Specializată in drept executional civil, consiliere in materie de executare silita/ contestatii la executare , contestatii la titlu, orice act juridic care are legatura cu executarea silita;

*Litigii civile (consultanta si redactari de acte, reprezentare, anulari de acte si contracte, executari silite, evacuari, iesiri din indiviziune, alte cereri );

*Litigii comerciale (consultanta referitoare la contracte comerciale , dizolvari voluntare, procedura insolventei, recuperari de debite prin procedura somatiei de plata, ordonantei de plata, etc);

*Plangeri contraventionale (amenzi O.P.C., amenzi D.R. Antifraudă, amenzi de circulatie, amenzi ITM, etc.);

*Litigii de munca: consultanta la incheierea contractelor de munca, negocierea conflictelor de munca, reprezentare, etc.

SEDIUL PROFESIONAL:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com

Adresa:

Adresa:
Clic pe foto

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Click pe fotografie

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Clic pe fotografie

Despre Biroul de Mediator Gabriela Pădurariu:

Biroul de mediator Gabriela Pădurariu oferă servicii mediere în Iași în toate tipurile de conflicte, cu expertiză de abordare fie individual, fie ca echipă.


Dacă vă doriți o rezolvare rapidă pentru disputele dumneavoastră prin servicii de mediere,Biroul de mediator Gabriela Pădurariu cu sediul în Iași, vă pune la dispoziție servicii de mediere ce asigură rezolvarea rapidă a oricărui litigiu de la cele de drept civil precum : grănițuire, revendicare, evacuare, partaj, divorț, încredințare minori, vizitare minori, executarea contractelor, litigii între asociați, la cele de drept penal – plângeri prealabile de lovire, tulburare de posesie, distrugere, precum și de dreptul muncii – drepturi salariale, concedieri.


Medierea reprezintă o alternativă în raport cu justiția de soluționare a conflictelor dintre părți, prin care o terță persoană neutră, imparțială și fără putere de decizie – mediatorul – ajuta părțile să găsească împreuna o soluție care să rezolve neînțelegerile dintre ele.


Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluționare a litigiilor – ADR ( Alternative Dispute Resolution).

Numărul din ce în ce mai mare al proceselor din instanțe este semnificativ pentru lipsa de dorință, dar și de informare a justițiabililor de a folosi cu eficiență dialogul pentru rezolvarea disputelor.

Pentru ca mediul juridic actual descurajează soluționarea rapidă a disputelor, pentru unele conflicte, societatea are nevoie de o modalitate mai eficientă de rezolvare a acestora. Această modalitate este medierea.

Procedura medierii costă și durează relativ mai puțin, aceasta se desfășoară în condiții de confidențialitate maximă, mediatorul având obligația de a păstra secretul dezbaterilor, atât față de persoanele cu care intră în contact în cadrul procedurii de mediere, cât și față de experții pe care părțile îi angajează în diferite cauze.

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

1 martie 2010

Expertiza contabila - Mijloc de proba in procesul penal - Referat master, sesiunea I, 2009


INTRODUCERE


Cadrul normativ privind expertizele judiciare face obiectul unei serii de materiale normative, între care se disting codurile juridice şi materialele normative specifice.
Codurile juridice sunt: Codul civil, Codul penal, Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală. Codurile de procedură conţin părţi distincte dedicate expertizelor, iar în codurile civil şi penal se găsesc articole care fac direct sau indirect referire la experţi.

În Codul penal se găsesc reglementări privind: luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite, traficul de influenţă, mărturia mincinoasă şi abuzurile contra experţilor.
Codul de procedură penală conţine cele mai multe reglementări privind expertiza: incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea; constatarea tehnico-ştiinţifică şi constatarea medico-legală; secţiunea a X-a intitulată „Expertizele“; reglementarea cheltuielilor efectuate de experţi; amenda judiciară, proceduri premergătoare pentru experţi, dreptul expertului la recurs şi la revizuire.

Materialele normative specifice se referă la suita de decrete şi legi care au operat şi operează în domeniu. Actul normativ curent este O.G. nr. 2/2000, aprobat prin Legea nr. 156/2002, act care a înlocuit Decretul nr. 79/1971 (publicat în M. Of. Nr. 32/1971) privind expertiza contabilă şi expertiza tehnică, primul document cu referire expresă la expertiza tehnică din legislaţia românească. Materialele normative anterioare făceau referire la expertiza contabilă (v. Decretul nr.434/1957 pentru reglementarea efectuării expertizelor contabile judiciare, modificat prin Decretul nr. 321/1958 si republicat la 31 iulie 1958).

Expertiza contabilă este o activitate depusă de un personal autorizat de lege pentru constituirea realităţii unei operaţii de natură economică şi/sau financiară, pe baza cercetării documentelor, datelor şi informaţiilor de contabilitate. Acest personal specializat este reprezentat, în prezent, în România de experţii contabili, membri activi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).
..................................................
*

Prezenta lucrare este structurată în 3 capitole, fiecare capitol cuprinzând mai multe secţiuni în funcţie de complexitatea tematicii supusă dezbaterii din punct de vedere teoretic şi practic.

CAPITOLUL I:


Mijloacele de probă


Probele sunt faptele şi împrejurările prin care se constată adevărul şi se soluţionează cauza penală.
..............................

Secţiunea 1:

Noţiune şi importanţa acestora:


Potrivit legii, respectiv .......................................Secţiunea a 2-a:

Clasificarea mijloacelor de probă:


..................................

2. Clasificarea în raport de criteriul sediului materiei:

..............................

CAPITOLUL II:


Noţiunea, obiectul şi importanţa expertizei:


...........................


CAPITOLUL III:


Expertiza complexă contabilă – mijloc eficient de probă în procesul penal


..........................


Secţiunea 1:

Procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare:

 

..........................
 
Secţiunea a 2-a:

Raportul de expertiză contabilă:

 

........................


PRACTICĂ JUDICIARĂ:CHELTUIELI JUDICIARE. EXPERT
Sursa: Internet

Secţia penală a Tribunalului Suprem
Decizie nr. 513 din 09/03/1981
În caz de condamnare a inculpatului, costul expertizei dispuse de organul de urmărire penală sau de către instanţă se include în cheltuielile judiciare la plata cărora inculpatul va fi obligat, indiferent dacă efectuarea expertizei s-a dispus din oficiu, ori la cererea părţii civile. Într-un atare caz, obligarea părţii civile la plata costului expertizei este nelegală.

Inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de furt în paguba avutului obştesc prevăzută de art. 208 raportat la art. 224 alin. 1 C. pen., obligându-l, totodată, la plata cheltuielilor judiciare în sumă de 1.150 lei.
Instanţa a reţinut că inculpatul, îngrijitor la Institutul politehnic Timişoara, a sustras în mod repetat de la unitatea unde lucra 114 buc. dale marmorate, 160 kg deşeuri menajere şi o ladă din tablă inox valorând în total 2.788 lei; la percheziţia efectuată la domiciliul inculpatului s-au mai găsit şi alte materiale, despre care expertul contabil a arătat că nu se poate stabili că aparţin Institutului politehnic Timişoara.
Tribunalul judeţean a admis recursul inculpatului şi, între altele, a redus de la 1.150 lei la 350 lei cuantumul cheltuielilor judiciare la plata cărora inculpatul a fost obligat.
De asemenea, a fost admis recursul expertului contabil şi s-a dispus ca Institutul politehnic Timişoara să plătească suma de 800 lei către Biroul de experţi al judeţului Timiş, pe seama expertului, pentru expertiza efectuată de acesta.
Recursul extraordinar declarat în cauză este întemeiat.
Obligarea părţii civile Institutul politehnic Timişoara la plata retribuţiei pentru expert este greşită, iar pe cale de consecinţă este greşită şi diminuarea cuantumului cheltuielilor judiciare pe care trebuie să le plătească inculpatul condamnat.
Potrivit art. 116 C. proc. pen., când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei, în vederea aflării adevărului, sunt necesare cunoştinţele unui expert, organul de urmărire penală ori instanţa de judecată dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei expertize.
Prin urmare, expertiza este un mijloc de probă asupra căruia au dreptul să dispună numai organul de urmărire penală ori instanţa de judecată, în cadrul procesului penal, nefiind relevantă, din acest punct de vedere, împrejurarea că efectuarea expertizei a fost dispusă din oficiu sau la cererea uneia din părţi.
Pe de altă parte, potrivit art. 189 C. proc. pen., cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor, contravaloarea mijloacelor materiale de probă, retribuirea apărătorilor precum şi orice alte cheltuieli ocazionale de desfăşurarea procesului penal se acoperă din sumele avansate de stat sau plătite de părţi, iar potrivit art. 190 alin. 4 şi 5 C. proc. pen. expertul are dreptul la o retribuţie, pentru îndeplinirea însărcinării date, ce se plăteşte din fondul cheltuielilor judiciare, special alocat, după ce şi-a îndeplinit însărcinarea.
Aşa fiind, şi cum potrivit art. 191 C. proc. pen., în caz de condamnare, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, este greşită hotărârea instanţei de recurs prin care s-a dispus ca retribuţia cuvenită expertului contabil, în sumă de 800 lei, să fie plătită de partea civilă Institutului politehnic Timişoara pentru considerentul că efectuarea expertizei contabile a fost dispusă la cererea acesteia.
Este greşită, de asemenea, diminuarea cuantumului cheltuielilor judiciare la plata cărora inculpatul a fost obligat de prima instanţă, de la 1.150 la 350 lei, în urma deducerii retribuţiei cuvenite expertului.

Publicată în broşura "Caiet nr. 21" din iulie 1984, a Tribunalului Suprem
Secţia penală a Tribunalului Suprem


BIBLIOGRAFIE:

Legislaţie:1. Constituţia României
2. Codul penal român din 1969 actualizat
3. Codul de procedură penală actualizat

4. Al. Boroi, „Drept penal, partea generală”, Ed. C.H.Beck,
Bucureşti 2006;
5. Al. Boroi, „Drept penal, partea generală”, Ed. C.H.Beck,
Bucureşti, 2006,
6. Ion Neagu, „Tratat de procedură penală”, Ed. Pro,
Bucureşti, 1997
7. Gh.Mateuţ, „Procedură penală. Partea specială, vol.I şi II,
Editura „Lumina Lex”, Bucureşti, 1997, 1998,
8. Gr.Theodoru „Drept procesual penal. Partea specială, Editura
Cugetarea Iaşi, 1998,
9. C.Băbălău, „Elemente constitutive ale infracţiunii de înşelăciune
prev.de art.215 alin.4 Cod penal Revista „Dreptul”
nr.9/1997, pag.71,
10.E.Mihuleac, „Expertiza judiciară”, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1994,
11.R.Constantin „Expertizele - Mijloc de probă în procesul penal”,
Editura Tehnica, Bucureşti 2000,
12.E.Rădescu, „Expertiza financiar-contabilă în procesul penal”,
13. I.Neagu, „Drept procesual penal.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Executarea silită în practică (ed. 3) - 8 iunie 2018 - Iași

Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza și INPPA – Centrul Teritorial Iași în parteneriat cu Camera Executorilor Judecăto...