Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere

Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere din Iași




Gabriela Pădurariu

Gabriela Pădurariu
Sediul profesional:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com


Sunt Gabriela Padurariu din Iasi iar acesta este locul meu virtual in care imi expun opinia despre diverse aspecte juridice. Accept orice comentariu facut cu bun simt doar pe marginea a ceea ce am scris pe acest blog. In privinta sfaturilor juridice va rog sa nu uitati ca ele nu se pot acorda profesional decat față în față si nu virtual .
Informatiile de pe acest blog nu reprezinta consultanta juridica. Ele nu vor fi folosite decat in scop de informare generala, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie sa ma contactati personal sau sa apelati la alti profesionisti.
Aceste precizari au semnificatia unei declinari de obligatie.


ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

DESPRE GABRIELA PĂDURARIU:

Recunoscută pentru atenţia sa la detalii, Gabriela Pădurariu reprezintă în instanţa de judecată cât şi în faţa altor autorităţi, persoane juridice – societăţi, ONG-uri, etc. – în diverse cauze civile, comerciale, penale, în special în executarea silită.

Funcţie de interesul celui pe care îl reprezintă ştie să urgenteze sau să temporizeze soluţionarea unei cauze – în special executări silite, cauze comerciale sau procedura insolvenţei -, caută şi găseşte întotdeauna cele mai bune soluţii tehnice din punct de vedere juridic şi al strategiei soluţionării corecte a cauzei de către instanţa de judecată, în sensul că-i oferă toate informaţiile necesare atât în fapt cât şi în drept pentru ca aceasta să poată pronunţa o hotărâre legală şi temeinică.

Din experienţa acumulată în practica dreptului execuţional civil, poate spune că stăpăneşte în amănunt toate subtilităţile şi tertipurile de care se folosesc atât părţile din executarea silită – creditor şi debitor – cât şi executorul judecătoresc şi chiar instanţa de executare, pentru tergiversarea urmăririi silite.

De asemenea, cunoaşte foarte bine cum îşi ascund debitorii bunurile şi veniturile de la urmărire şi cum pot fi acestea găsite/descoperite sau/și readuse în patrimoniul debitorului pentru a putea fi executat silit.

În cazul în care în legătură cu soluţionarea unei cauze s-au ivit probleme legate de ineditul situaţiei fie anterior sesizării autorităţii corespunzătoare, fie în derularea unui proces civil, comercial, penal, fie în faza de urmărire silită, a apelat la grupul de profesionişti în drept – grupul său de colaboratori - care s-a format în timp şi în care dezbat foarte serios probleme de drept material, obiectiv, substanțial, cât şi de procedură, căutând cele mai eficiente soluţii de rezolvare.



DOMENII DE COMPETENŢĂ:


*Servicii juridice în regim de outsourcing (externalizare);

* Consiliere si redactare de opinii juridice;

*Reprezentare in fata instantelor judecatoresti in procese variate (civile, comerciale, drept al muncii, drept penal, etc.);

*Reprezentare in fata altor autoritati (OPC, OSIM, BEJ, OCPI, etc.);

*Specializată in drept executional civil, consiliere in materie de executare silita/ contestatii la executare , contestatii la titlu, orice act juridic care are legatura cu executarea silita;

*Litigii civile (consultanta si redactari de acte, reprezentare, anulari de acte si contracte, executari silite, evacuari, iesiri din indiviziune, alte cereri );

*Litigii comerciale (consultanta referitoare la contracte comerciale , dizolvari voluntare, procedura insolventei, recuperari de debite prin procedura somatiei de plata, ordonantei de plata, etc);

*Plangeri contraventionale (amenzi O.P.C., amenzi D.R. Antifraudă, amenzi de circulatie, amenzi ITM, etc.);

*Litigii de munca: consultanta la incheierea contractelor de munca, negocierea conflictelor de munca, reprezentare, etc.





SEDIUL PROFESIONAL:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com

Adresa:

Adresa:
Clic pe foto

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Click pe fotografie

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Clic pe fotografie

Despre Biroul de Mediator Gabriela Pădurariu:

Biroul de mediator Gabriela Pădurariu oferă servicii mediere în Iași în toate tipurile de conflicte, cu expertiză de abordare fie individual, fie ca echipă.


Dacă vă doriți o rezolvare rapidă pentru disputele dumneavoastră prin servicii de mediere,Biroul de mediator Gabriela Pădurariu cu sediul în Iași, vă pune la dispoziție servicii de mediere ce asigură rezolvarea rapidă a oricărui litigiu de la cele de drept civil precum : grănițuire, revendicare, evacuare, partaj, divorț, încredințare minori, vizitare minori, executarea contractelor, litigii între asociați, la cele de drept penal – plângeri prealabile de lovire, tulburare de posesie, distrugere, precum și de dreptul muncii – drepturi salariale, concedieri.


Medierea reprezintă o alternativă în raport cu justiția de soluționare a conflictelor dintre părți, prin care o terță persoană neutră, imparțială și fără putere de decizie – mediatorul – ajuta părțile să găsească împreuna o soluție care să rezolve neînțelegerile dintre ele.


Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluționare a litigiilor – ADR ( Alternative Dispute Resolution).

Numărul din ce în ce mai mare al proceselor din instanțe este semnificativ pentru lipsa de dorință, dar și de informare a justițiabililor de a folosi cu eficiență dialogul pentru rezolvarea disputelor.

Pentru ca mediul juridic actual descurajează soluționarea rapidă a disputelor, pentru unele conflicte, societatea are nevoie de o modalitate mai eficientă de rezolvare a acestora. Această modalitate este medierea.

Procedura medierii costă și durează relativ mai puțin, aceasta se desfășoară în condiții de confidențialitate maximă, mediatorul având obligația de a păstra secretul dezbaterilor, atât față de persoanele cu care intră în contact în cadrul procedurii de mediere, cât și față de experții pe care părțile îi angajează în diferite cauze.

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

2 iulie 2016

Despre Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată, Impozitului pe venit veniturile din salarii si TVA pentru unele produse din sectorul agricol și Retragerea din bancă de sume mai mari decât plafonul existent în prezent



În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 488 din data de 30 iunie 2016 a fost publicată  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

 

A fost publicată  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,  în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 488 din data de 30 iunie 2016. Potrivit acestui act normativ, persoanele fizice care au dreptul la stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit prin darea în plată, potrivit Legii nr. 77/2016, nu vor plăti impozitul aferent transferului de proprietate imobiliară. Măsura se aplică o singură dată numai la prima dare în plată, chiar dacă creditul este garantat cu una sau mai multe proprietăți imobiliare.

La nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România se înființează Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată, pentru identificarea primei operațiuni de dare în plată, registru în care  se înscriu actele autentificate de notarul public și hotărârile judecătorești de dare în plată emise conform Legii 77/2016.

De asemenea, în același act normativ se mai stabilește că, persoanele care au fost deja executate silit și care apelează la articolul 8 alin. (5) din Legea dării în plată, pentru a li se anula datoriile neachitate la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, nu vor mai trebui să achite impozitul pe transferul bunurilor imobile din patrimoniul personal, iar cele care l-au achitat sub orice formă, după intrarea în vigoare a OUG, pot cere restituirea acestuia.

Alte prevederi ale actului normativ stabilesc că persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor din activități de cercetare dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică vor fi scutite de la plata impozitului pentru aceste venituri. Măsura se va aplica începând cu veniturile aferente lunii august 2016, în condiţiile ce vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Ordonanța de urgență mai prevede aplicarea de la 1 august 2016 a unei cote reduse de TVA de la 20 la 9% pentru livrarea  unor produse utilizate pentru producția agricolă, respectiv:  livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Alte prevederi vizează acordarea unui regim fiscal simplificat și tratament fiscal specific pentru impozitarea veniturilor operatorilor statistici pentru realizarea de statistici oficiale.

Ordonanța de urgență modifică și unele prevederi ale Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, stabilind că organizatorii de nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal în cazuri justificate, aprobarea unui alt plafon de încasări, decât cel de 10.000 lei/persoană. Decizia organului fiscal privind modificarea plafonului are valabilitate un an de la data comunicării.

De asemenea, începând cu 1 august 2016, agenții economici care efectuează plăți către persoane fizice, indiferent de destinația acestora, vor avea dreptul să retragă din bancă sume mai mari decât plafonul existent în prezent.

 

Cu referire la Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată:

 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici a dat publicităţii vineri, 1.07.2016, un comunicat referitor la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

 
Astfel, la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici s-a înființat Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată prevăzute de Legea nr. 77/2016 (RNNEADP).

 
În acest registru se înscriu atât actele de dare în plată autentificate de notarul public, cât și hotărârile judecătorești date în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016. Informațiile furnizare din acest registru sunt necesare în scopul beneficierii de scutirea de la plata impozitului pe transferul dreptului de proprietate, în condițiile Codului fiscal.

 
Referitor la modificarea Codul fiscal prin OUG 32/2016:

 
Impozit pe venit

Începând cu luna august 2016, sunt scutite de la plata impozitului pe venit veniturile din salarii și asimilate salariilor obținute de persoanele fizice ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică. Condițiile de acordare a scutirii se vor stabili prin Ordin comun al ministrului educației naționale și cercetării științifice, ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, ministrului finanțelor publice, ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

 
Începând cu data de 30 iunie 2016, nu se (mai) datorează impozit pe venit în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal conform Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Impozitul nu se datorează pentru o singură operațiune de dare în plată.

 
Aceste prevederi se aplică debitorului, dar și codebitorilor, coplătitorilor, garanților personali sau ipotecari ai debitorului. Prin O.U.G. se stabilește și procedura pentru aplicarea scutirii de venit.

 
Veniturile obținute de operatori statistici din activitatea de colectare a datelor de la populație și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale se încadrează în categoria veniturilor din alte surse.
Se exceptează veniturile obținute în baza unor contracte încheiate în baza Codului muncii, precum și în baza raporturilor de serviciu conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.


 
Taxa pe valoarea adăugată

Începând cu data de 1 august 2016, se aplică cota de TVA de 9% pentru:

(a) livrarea de îngrășăminte și pesticide folosite în agricultură;

(b) semințe și alte produse pentru însămânțare sau plantare;

(c) prestări de servicii specifice utilizate în sectorul agricol.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Executarea silită în practică (ed. 3) - 8 iunie 2018 - Iași

Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza și INPPA – Centrul Teritorial Iași în parteneriat cu Camera Executorilor Judecăto...