Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere

Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere din Iași
Gabriela Pădurariu

Gabriela Pădurariu
Sediul profesional:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com


Sunt Gabriela Padurariu din Iasi iar acesta este locul meu virtual in care imi expun opinia despre diverse aspecte juridice. Accept orice comentariu facut cu bun simt doar pe marginea a ceea ce am scris pe acest blog. In privinta sfaturilor juridice va rog sa nu uitati ca ele nu se pot acorda profesional decat față în față si nu virtual .
Informatiile de pe acest blog nu reprezinta consultanta juridica. Ele nu vor fi folosite decat in scop de informare generala, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie sa ma contactati personal sau sa apelati la alti profesionisti.
Aceste precizari au semnificatia unei declinari de obligatie.


ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

DESPRE GABRIELA PĂDURARIU:

Recunoscută pentru atenţia sa la detalii, Gabriela Pădurariu reprezintă în instanţa de judecată cât şi în faţa altor autorităţi, persoane juridice – societăţi, ONG-uri, etc. – în diverse cauze civile, comerciale, penale, în special în executarea silită.

Funcţie de interesul celui pe care îl reprezintă ştie să urgenteze sau să temporizeze soluţionarea unei cauze – în special executări silite, cauze comerciale sau procedura insolvenţei -, caută şi găseşte întotdeauna cele mai bune soluţii tehnice din punct de vedere juridic şi al strategiei soluţionării corecte a cauzei de către instanţa de judecată, în sensul că-i oferă toate informaţiile necesare atât în fapt cât şi în drept pentru ca aceasta să poată pronunţa o hotărâre legală şi temeinică.

Din experienţa acumulată în practica dreptului execuţional civil, poate spune că stăpăneşte în amănunt toate subtilităţile şi tertipurile de care se folosesc atât părţile din executarea silită – creditor şi debitor – cât şi executorul judecătoresc şi chiar instanţa de executare, pentru tergiversarea urmăririi silite.

De asemenea, cunoaşte foarte bine cum îşi ascund debitorii bunurile şi veniturile de la urmărire şi cum pot fi acestea găsite/descoperite sau/și readuse în patrimoniul debitorului pentru a putea fi executat silit.

În cazul în care în legătură cu soluţionarea unei cauze s-au ivit probleme legate de ineditul situaţiei fie anterior sesizării autorităţii corespunzătoare, fie în derularea unui proces civil, comercial, penal, fie în faza de urmărire silită, a apelat la grupul de profesionişti în drept – grupul său de colaboratori - care s-a format în timp şi în care dezbat foarte serios probleme de drept material, obiectiv, substanțial, cât şi de procedură, căutând cele mai eficiente soluţii de rezolvare.DOMENII DE COMPETENŢĂ:


*Servicii juridice în regim de outsourcing (externalizare);

* Consiliere si redactare de opinii juridice;

*Reprezentare in fata instantelor judecatoresti in procese variate (civile, comerciale, drept al muncii, drept penal, etc.);

*Reprezentare in fata altor autoritati (OPC, OSIM, BEJ, OCPI, etc.);

*Specializată in drept executional civil, consiliere in materie de executare silita/ contestatii la executare , contestatii la titlu, orice act juridic care are legatura cu executarea silita;

*Litigii civile (consultanta si redactari de acte, reprezentare, anulari de acte si contracte, executari silite, evacuari, iesiri din indiviziune, alte cereri );

*Litigii comerciale (consultanta referitoare la contracte comerciale , dizolvari voluntare, procedura insolventei, recuperari de debite prin procedura somatiei de plata, ordonantei de plata, etc);

*Plangeri contraventionale (amenzi O.P.C., amenzi D.R. Antifraudă, amenzi de circulatie, amenzi ITM, etc.);

*Litigii de munca: consultanta la incheierea contractelor de munca, negocierea conflictelor de munca, reprezentare, etc.

SEDIUL PROFESIONAL:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com

Adresa:

Adresa:
Clic pe foto

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Click pe fotografie

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Clic pe fotografie

Despre Biroul de Mediator Gabriela Pădurariu:

Biroul de mediator Gabriela Pădurariu oferă servicii mediere în Iași în toate tipurile de conflicte, cu expertiză de abordare fie individual, fie ca echipă.


Dacă vă doriți o rezolvare rapidă pentru disputele dumneavoastră prin servicii de mediere,Biroul de mediator Gabriela Pădurariu cu sediul în Iași, vă pune la dispoziție servicii de mediere ce asigură rezolvarea rapidă a oricărui litigiu de la cele de drept civil precum : grănițuire, revendicare, evacuare, partaj, divorț, încredințare minori, vizitare minori, executarea contractelor, litigii între asociați, la cele de drept penal – plângeri prealabile de lovire, tulburare de posesie, distrugere, precum și de dreptul muncii – drepturi salariale, concedieri.


Medierea reprezintă o alternativă în raport cu justiția de soluționare a conflictelor dintre părți, prin care o terță persoană neutră, imparțială și fără putere de decizie – mediatorul – ajuta părțile să găsească împreuna o soluție care să rezolve neînțelegerile dintre ele.


Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluționare a litigiilor – ADR ( Alternative Dispute Resolution).

Numărul din ce în ce mai mare al proceselor din instanțe este semnificativ pentru lipsa de dorință, dar și de informare a justițiabililor de a folosi cu eficiență dialogul pentru rezolvarea disputelor.

Pentru ca mediul juridic actual descurajează soluționarea rapidă a disputelor, pentru unele conflicte, societatea are nevoie de o modalitate mai eficientă de rezolvare a acestora. Această modalitate este medierea.

Procedura medierii costă și durează relativ mai puțin, aceasta se desfășoară în condiții de confidențialitate maximă, mediatorul având obligația de a păstra secretul dezbaterilor, atât față de persoanele cu care intră în contact în cadrul procedurii de mediere, cât și față de experții pe care părțile îi angajează în diferite cauze.

NOUTĂȚI LEGISLATIVE ȘI OPINII JURIDICE

NOUTĂȚI LEGISLATIVE ȘI OPINII JURIDICE

31 mai 2017

Exceptarea cererilor evaluabile în bani cu valoare de până la 1000000 de lei de la recurs, neconstituțională

Marți, 30 mai 2017,  Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013, potrivit unui comunicat al CCR.

Dispozițiile care au format obiectul excepției de neconstituționalitate au următorul cuprins „În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, în cele privind navigaţia civilă şi activitatea în porturi, conflictele de muncă şi de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului”.
În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,  este neconstituţională.

În argumentarea soluţiei de admitere pronunţate, Curtea a reţinut încălcarea principiului egalităţii în drepturi, rezultată din faptul că alegerea criteriului valoric – chiar dacă vizează în mod direct şi nemijlocit cererea, şi nu o persoană sau un grup de persoane, se repercutează asupra situaţiei persoanei. Prin urmare, în condiţiile acceptării acestui prag valoric, cetăţenii nu mai sunt egali în exercitarea dreptului lor de acces la calea extraordinară de atac, parte componentă a dreptului la un proces echitabil, încălcându-se, astfel, art. 16 alin. (1) şi art. 21 alin. (3) din Constituţie.
Dispoziţiile legale criticate introduc o dublă măsură în privinţa evaluării legalității hotărârilor judecătoreşti, legiuitorul acceptând tacit că instanţa supremă îşi exercită rolul de unificare a jurisprudenţei numai în anumite situaţii, atunci când cererile evaluabile în bani au o anumită valoare, ceea ce este contrar art. 126 alin. (3) din Constituţie.


Sursa:
juridce.ro
https://www.juridice.ro/513740/ccr-exceptarea-cererilor-evaluabile-bani-cu-valoare-de-pana-la-1000000-de-lei-de-la-recurs-neconstitutionala.html

30 mai 2017

Posibilitatea creditorilor de a urmări și de a vinde părțile sociale deținute de debitori în vederea recuperării creanței

Iulian Coșoreanu: Avem la dispoziție o nouă modalitate de urmărire indirectă a patrimoniului debitorului

Executorul judecătoresc Iulian Coșoreanu, DOBRA COȘOREANU & ASOCIAȚII SCPEJ, s-a referit, în cadrul dezbaterii Utilizarea, ascunderea și vânzarea părților socialeediția 137, organizată de Societatea de Științe Juridice, la modificările ce au adus o nouă modalitate indirectă a patrimoniului debitorului.

Iulian Coșoreanu: „Dacă pe 1865 Codul de procedură civilă era o întreagă discuție dacă putem urmări sau nu părțile sociale pe care cineva le are într-o societate comercială și se făcea acea distincție clară, domnul profesor Turcu spunea în mod clar și precis că SRL este o societate și de capital, dar mai întâi este o societate de persoane și părțile sociale nu pot face obiectul unei executări silite. Noutatea adusă de prevederile art. 757 Cod de procedură civilă urmată de modificarea art. 66 alin. (2) din Legea 31/1990 prin Legea 152/2015 reglementează din punctul meu de vedere al practicianului în mod clar în acest moment posibilitatea creditorilor de a urmări și de a vinde părțile sociale deținute de debitori în vederea recuperării creanței. Prin această modificare avem la dispoziție o nouă modalitate de urmărire indirectă a patrimoniului debitorului, într-adevăr o modalitate controversată, o modalitate care a născut foarte multe polemici, dar o modalitate pe care societatea noastră a urmat-o, modalitate care s-a bucurat de soluții pronunțate în contestațiile la executare favorabile, menținute inclusiv în căile de atac.”

Sursa:

https://www.juridice.ro/513295/iulian-cosoreanu-avem-la-dispozitie-o-noua-modalitate-de-urmarire-indirecta-patrimoniului-debitorului.html

17 mai 2017

Executarea silită în practică, editia a II-a - IAȘI - 19 MAI 2017, intre orele 09:00 -17:00 la Facultatea de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Amfiteatrul Paul DemetrescuFacultatea de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” si INPPA – Centrul Teritorial Iasi în parteneriat cu Camera Executorilor Judecatoresti de pe lânga Curtea de Apel Iasi, Baroul Iasi si Editura Hamangiu organizeaza conferinta EXECUTAREA SILITA ÎN PRACTICA, editia a II-a, Iasi.

Evenimentul va avea loc vineri, 19 MAI 2017, intre orele 09:00 -17:00 la Facultatea de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Amfiteatrul Paul Demetrescu. Va invitam sa participati la o conferinta interactiva, adresata tuturor celor preocupati de problemele pe care le ridica în practica procedura executarii silite, recent modificata prin Legea nr. 17/2017.
Vor fi abordate subiecte si probleme propuse de intervenienti si de participanti.
Speakerii conferintei sunt practicieni recunoscuti, precum si profesori si autori de lucrari în materia executarii silite.

Moderatorul conferintei:

Lector univ. dr. Nicolae Horia TIT – Facultatea de Drept a Universitatii Alexandru Ioan Cuza, directorul INPPA – Centrul Teritorial IasiExperti invitati:

Prof. univ. dr. Traian BRICIU – Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Directorul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor

Lector univ. dr. Madalina DINU – Facultatea de Drept a Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti, avocat în Baroul Ilfov

Dl. Bogdan DUMITRACHE – formator la Institutul National al Magistraturii, executor judecatoresc

Lector univ. dr. Paul POP – Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, avocat în Baroul Bucuresti

Dr. Alina UNGUREANU – Managing Associate Țuca Zbârcea și AsociațiiTaxa de participare – 200 lei (inclusiv TVA) si include:

• accesul la lucrarile conferintei;

• mapa cu materialele de conferinta;

• coffee-break-uri si masa de prânz.Plata se face în contul RO94 UGBI 0000 4220 1208 6RON, deschis la Garanti Bank – Agentia 13 Septembrie, S.C. Editura Hamangiu S.R.L. (J40/4082/2006; CIF RO18469418).
Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, pâna pe data de 15 mai 2017.
Reducere 10% – pentru doi sau mai multi participanti din cadrul aceleiasi organizatii.

Pentru detalii si înregistrarea la conferinta va rugam sa ne contactati la:www.conferinte.hamangiu.roE-mail: conferinte@hamangiu.roTelefon: 021-336.04.43; 031-805.80.20

Invitam participantii la conferinta sa puna în discutie orice subiecte si probleme de interes. Asteptam propunerile dumneavoastra pe adresa conferinte@hamangiu.ro.Conferinta este acreditata INPPA.


Sursa:

http://conferinte.hamangiu.ro/


Arbitrajul comercial intern și internațional. Actualitate și perspective, în contextul Noilor Reguli de procedură arbitrală / 9 iunie 2017, Constanța

Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Centrul Enterprise Europe Network și cu sprijinul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României organizează conferința

Arbitrajul comercial intern și internațional. Actualitate și perspective, în contextul Noilor Reguli de procedură arbitrală


Constanța, CCINA, sala de Conferinţe, b-dul Alexandru Lăpuşneanu 185A, etaj 2, 9 iunie 2017
Conferința se adresează arbitrilor, avocaților, consilierilor juridici, dar și personalului de specialitate din cadrul curtțlor de arbitraj.

Agenda
11:00-11:30 Înregistrarea participanților. Welcome coffee


Moderatori
Av. dr. Andrei SĂVESCU – arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional, coordonator JURIDICE.ro

Ruxandra SERESCU – Vicepreședinte Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța

Cuvânt de deschidere
Av. Dan FRANGETI – Președinte Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța
Prof. univ. dr. Ștefan DEACONU – Președinte Curtea de Arbitraj Comercial Internațional


Invitat special
Av. Marin VOICU – arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional


Speakeri
Prof. univ. dr. Ștefan DEACONU – Președinte Curtea de Arbitraj Comercial Internațional
Conf. univ. dr. Bazil OGLINDĂ – Vicepreședinte Curtea de Arbitraj Comercial Internațional
Av. Sorina OLARU – membru al Colegiului Curții de Arbitraj Comercial Internațional
Av. Florian NIȚU – membru al Colegiului Curții de Arbitraj Comercial Internațional
Dr. Anca-Jeanina NIȚĂ – judecator Tribunalul Constanța, Secția Contencios și Administrativ Fiscal
Prof. univ. dr. Gabriel MIHAI – arbitru Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța


Tematica
Importanța arbitrajului pentru mediul de afaceri” – prof. univ. dr. Ștefan Deaconu
Metode de eficientizare a procedurii arbitrale în contextul Noilor Reguli de procedură arbitrală” – conf. univ. dr. Bazil Oglindă
Despre suplețe și modernitate în contextul Noilor Reguli de procedură arbitrală. Structură, tendințe, deziderate” – av. Sorina Olaru
De ce arbitrajul rămâne opțiunea cea mai potrivită pentru soluționarea diferendelor în afaceri și cum Noile Reguli fac arbitrajul preferabil” – av. Florian Nițu
Arbitrabilitatea litigiilor izvorate din contracte administrative” – dr. Anca-Jeanina Niță
Particularitățile clauzei arbitrale în arbitrajul maritim” – prof. univ. dr. Gabriel Mihai


Înscrieri
Ultima zi de înscrieri: 6 iunie 2017


Taxa de participare
Pentru înscrierile efectuate până pe data de 6 iunie – 70 lei cu TVA inclus
Pentru participanții din cadrul firmelor membre CCINA – 50 lei cu TVA inclus

GRATUIT – pentru arbitri înscriși pe listele Curților de Arbitraj si personalul din cadrul Curților de arbitraj

Pentru participanții din țară, se poate asigura rezervarea cazării, în Stațiunea Mamaia sau în Constanța, prin Agenția de Turism EXPOLITORAL

Taxele de participare se pot achita in contul CCINA, nr. RO59BRDE140SV05935041400 deschis la BRD, Agenţia Sat Vacanţă sau în numerar, la casieria din Constanţa, B-dul Alexandru Lăpuşneanu 185A, parter.
Pentru participare, vă rugăm să completați formularul anexat și să-l trimiteti la una din adresele: office@ccina.ro; ruxandra.serescu@ccina.ro sau prin fax: 0241/619454

Informații suplimentare
Ruxandra Serescu – ruxandra.serescu@ccina.ro


Sursa:
https://evenimente.juridice.ro/2017/05/arbitrajul-comercial-intern-si-international-actualitate-si-perspective-in-contextul-noilor-reguli-de-procedura-arbitrala-9-iunie-2017-constanta.html


8 mai 2017

Carte nouă: Arbitrajul – repere esențiale și practică arbitrală comentată | Bogdan IonescuAutorul: ”Informatia esentiala, din perspectiva subsemnatului, se caracterizeaza printr-o mare bogatie ideatica, prin utilitate, practicabilitate, dar in acelasi timp printr-o armonie a proportiilor si o foarte usoara accesibilitate, apropiere.
Ne dorim sa citim lucrari astfel construite, cum deopotriva tindem sa cream lucrari de o atare factura. Nu vrem ca si cartile noastre sa stea „cuminti” in biblioteci. Le dorim in „valtoarea luptei”, abundand de sublinieri, de insemnari, cu marginile filelor uzate, cu paginile ingalbenite, patate, toate semne ale vietii si trecerii ei.
Credem cu tarie ca prezenta lucrare poate oferi, chiar si unui profan in arbitraj, un bagaj informational cu mult peste medie, iar pe anumite aspecte particulare, chiar de o mare finete si subtilitate.”

Reechilibrarea contractelor în instanță: Impreviziunea se aplică tuturor creditelor

Mecanismul impreviziunii, altfel spus, ideea de a cere reechilibrarea unui contract în care o parte ajunge în ruină, în timp ce cealaltă ...