Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere

Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere din Iași
Viitorul aparţine celor care cred în frumuseţea propriilor vise.” (Eleanor Roosevelt)

Sunt Gabriela Padurariu din Iasi iar acesta este locul meu virtual in care imi expun opinia despre diverse aspecte juridice. Accept orice comentariu facut cu bun simt doar pe marginea a ceea ce am scris pe acest blog. In privinta sfaturilor juridice va rog sa nu uitati ca ele nu se pot acorda profesional decat față în față si nu virtual .
Informatiile de pe acest blog nu reprezinta consultanta juridica. Ele nu vor fi folosite decat in scop de informare generala, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie sa ma contactati personal sau sa apelati la alti profesionisti.
Aceste precizari au semnificatia unei declinari de obligatie.


ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

DESPRE GABRIELA PĂDURARIU:

Recunoscută pentru atenţia sa la detalii, Gabriela Pădurariu reprezintă în instanţa de judecată cât şi în faţa altor autorităţi, persoane juridice – societăţi, ONG-uri, etc. – în diverse cauze civile, comerciale, penale, în special în executarea silită.

Funcţie de interesul celui pe care îl reprezintă ştie să urgenteze sau să temporizeze soluţionarea unei cauze – în special executări silite, cauze comerciale sau procedura insolvenţei -, caută şi găseşte întotdeauna cele mai bune soluţii tehnice din punct de vedere juridic şi al strategiei soluţionării corecte a cauzei de către instanţa de judecată, în sensul că-i oferă toate informaţiile necesare atât în fapt cât şi în drept pentru ca aceasta să poată pronunţa o hotărâre legală şi temeinică.

Din experienţa acumulată în practica dreptului execuţional civil, poate spune că stăpăneşte în amănunt toate subtilităţile şi tertipurile de care se folosesc atât părţile din executarea silită – creditor şi debitor – cât şi executorul judecătoresc şi chiar instanţa de executare, pentru tergiversarea urmăririi silite.

De asemenea, cunoaşte foarte bine cum îşi ascund debitorii bunurile şi veniturile de la urmărire şi cum pot fi acestea găsite/descoperite sau/și readuse în patrimoniul debitorului pentru a putea fi executat silit.

În cazul în care în legătură cu soluţionarea unei cauze s-au ivit probleme legate de ineditul situaţiei fie anterior sesizării autorităţii corespunzătoare, fie în derularea unui proces civil, comercial, penal, fie în faza de urmărire silită, a apelat la grupul de profesionişti în drept – grupul său de colaboratori - care s-a format în timp şi în care dezbat foarte serios probleme de drept material, obiectiv, substanțial, cât şi de procedură, căutând cele mai eficiente soluţii de rezolvare.DOMENII DE COMPETENŢĂ:


*Servicii juridice în regim de outsourcing (externalizare);

* Consiliere si redactare de opinii juridice;

*Reprezentare in fata instantelor judecatoresti in procese variate (civile, comerciale, drept al muncii, drept penal, etc.);

*Reprezentare in fata altor autoritati (OPC, OSIM, BEJ, OCPI, etc.);

*Specializată in drept executional civil, consiliere in materie de executare silita/ contestatii la executare , contestatii la titlu, orice act juridic care are legatura cu executarea silita;

*Litigii civile (consultanta si redactari de acte, reprezentare, anulari de acte si contracte, executari silite, evacuari, iesiri din indiviziune, alte cereri );

*Litigii comerciale (consultanta referitoare la contracte comerciale , dizolvari voluntare, procedura insolventei, recuperari de debite prin procedura somatiei de plata, ordonantei de plata, etc);

*Plangeri contraventionale (amenzi O.P.C., amenzi D.R. Antifraudă, amenzi de circulatie, amenzi ITM, etc.);

*Litigii de munca: consultanta la incheierea contractelor de munca, negocierea conflictelor de munca, reprezentare, etc.

SEDIUL PROFESIONAL:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com

Adresa:

Adresa:
Clic pe foto

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Click pe fotografie

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Clic pe fotografie

Despre Biroul de Mediator Gabriela Pădurariu:

Biroul de mediator Gabriela Pădurariu oferă servicii mediere în Iași în toate tipurile de conflicte, cu expertiză de abordare fie individual, fie ca echipă.


Dacă vă doriți o rezolvare rapidă pentru disputele dumneavoastră prin servicii de mediere,Biroul de mediator Gabriela Pădurariu cu sediul în Iași, vă pune la dispoziție servicii de mediere ce asigură rezolvarea rapidă a oricărui litigiu de la cele de drept civil precum : grănițuire, revendicare, evacuare, partaj, divorț, încredințare minori, vizitare minori, executarea contractelor, litigii între asociați, la cele de drept penal – plângeri prealabile de lovire, tulburare de posesie, distrugere, precum și de dreptul muncii – drepturi salariale, concedieri.


Medierea reprezintă o alternativă în raport cu justiția de soluționare a conflictelor dintre părți, prin care o terță persoană neutră, imparțială și fără putere de decizie – mediatorul – ajuta părțile să găsească împreuna o soluție care să rezolve neînțelegerile dintre ele.


Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluționare a litigiilor – ADR ( Alternative Dispute Resolution).

Numărul din ce în ce mai mare al proceselor din instanțe este semnificativ pentru lipsa de dorință, dar și de informare a justițiabililor de a folosi cu eficiență dialogul pentru rezolvarea disputelor.

Pentru ca mediul juridic actual descurajează soluționarea rapidă a disputelor, pentru unele conflicte, societatea are nevoie de o modalitate mai eficientă de rezolvare a acestora. Această modalitate este medierea.

Procedura medierii costă și durează relativ mai puțin, aceasta se desfășoară în condiții de confidențialitate maximă, mediatorul având obligația de a păstra secretul dezbaterilor, atât față de persoanele cu care intră în contact în cadrul procedurii de mediere, cât și față de experții pe care părțile îi angajează în diferite cauze.

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

8 mai 2018

Executarea silită în practică (ed. 3) - 8 iunie 2018 - Iași

Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza și INPPA – Centrul Teritorial Iași în parteneriat cu Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Iași, Baroul Iași și Editura Hamangiu organizează conferința
Executarea silită în practică (ed. 3)

Iași, Facultatea de Drept, Amfiteatrul Paul Demetrescu
                                               8 iunie 2018

Vă invităm să participați la o conferință interactivă, adresată tuturor celor preocupați de problemele pe care le ridică în practică procedura executării silite.
Vor fi abordate subiecte si probleme propuse de intervenienți și de participanți.
Speakerii conferinței sunt practicieni recunoscuți, precum și profesori și autori de lucrări în materia executării silite.
Moderator
Lector univ. dr. Nicolae Horia ȚIȚ, Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza, directorul INPPA – Centrul Teritorial Iași
Experți invitați (ordine alfabetică)
Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, prodecan, Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – Executarea silită fast food sau despre executarea silită in temeiul copiei de pe minuta titlului executoriu (în colaborare cu Șerban MIRCIOIU)
Avocat dr. Șerban MIRCIOIU, Baroul Cluj, Conf. univ. dr. Mirela STANCU, Facultatea de Drept a Universității din București, Judecător la Tribunalul București, secția a III-a civilă – Impedimente la executarea silită
Judecător Roxana STANCIU, Tribunalul București, secția a IV-a civilă – Încetarea executării silite – efecte. Ce urmează?
Lector univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR, Prodecan, Facultatea de Drept a Universității din București, avocat în Baroul București – Incredibila și trista poveste a executării silite privind sumele de bani sechestrate în procesele penale și transferate în contul ANABI.
Lector univ. dr. Gheorghe-Liviu ZIDARU, Facultatea de Drept a Universității din București, judecător la Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă – Caracterul eficace al remediilor disponibile pentru debitorul consumator, atunci când contestă executarea silită întemeiată pe clauze pretins abuzive


* mai multe detalii la adresa de e-mail: conferinte@hamangiu.ro sau nr. de telefon: 021-336.04.43; 031-805.80.20

Sursa:
https://evenimente.juridice.ro/2018/05/executarea-silita-in-practica-ed-3-8-iunie-2018-iasi.html

26 martie 2018

Reechilibrarea contractelor în instanță: Impreviziunea se aplică tuturor creditelor

Mecanismul impreviziunii, altfel spus, ideea de a cere reechilibrarea unui contract în care o parte ajunge în ruină, în timp ce cealaltă parte prosperă pe ruinarea sa, este aplicabil tuturor tipurilor de contracte de credit, indiferent de moneda în care s-a făcut împrumutul, indiferent de valoarea acestuia ș.a.m.d. Impreviziunea se aplică inclusiv celor care au făcut credite prin programul "Prima casă", chiar dacă aceștia s-au văzut discriminați prin Legea dării în plată, care i-a exclus din start.
În contextul Legii nr. 77/2016 privind darea în plată și al proiectului de lege pentru conversia creditelor în franci elvețieni, numeroși români s-au plâns că sunt discriminați de prevederile acestora. Legea dării în plată se aplică numai celor care au făcut credite imobiliare și s-au împrumutat de maxim 250.000 de euro (echivalentul în lei al acestei sume), iar legea conversiei creditelor, dacă ar fi intrat în vigoare în forma votată, așa cum se aștepta, se adresa doar celor împrumutați în franci elvețieni.

Practic, la momentul dezbaterilor pe aceste legi, românii împrumutați în programul "Prima Casă", ori cei cu credite în alte monede și care depășesc anumite praguri sau care sunt garantate cu alte tipuri de bunuri s-au văzut excluși prin aceste inițiative. Mai ales că Legea nr. 77/2016 prevede expres faptul că nu se aplică celor cu "Prima Casă", iar numărul celor împrumutați prin acest program devine de la un an la altul tot mai mare.

Prin Decizia Curții Constituționale a României (CCR) nr. 623/2016, Curtea nu numai că s-a pronunțat cu privire la unele aspecte de constituționalitate ale Legii privind darea în plată, dar a pus în lumină un mecanism juridic ca un colac de salvare pentru toți cei împrumutați: impreviziunea, altfel spus ideea de reechilibrare a unui contract în care o parte a ajuns să se ruineze, în timp ce cealaltă parte face profit pe ruina sa (dacă ar fi să definim acest mecanism juridic în cuvinte puține și cât se poate de clare).

Impreviziunea se aplică tuturor tipurilor de contracte care presupun prestații eșalonate în timp, așadar tuturor tipurilor de contracte de credit. În mecanismul ei de funcționare nu există praguri de la care se aplică soluții și praguri până la care nici nu se deschid discuțiile. În impreviziune există doar ideea de echitate și de bună-credință, în mod tradițional.

Ca exemple concrete, putem spune că reechilibrarea contractelor poate fi cerută de cei care au încheiat:


  • contracte de credit în programul "Prima Casă";

  • contracte de credit imobiliar, indiferent că le-au încheiat în lei, în euro, în dolari, în franci elvețieni, așadar, indiferent de monedă.;

  • contracte de credit garantate cu bunuri mobile;

  • leasinguri;

  • credite de nevoie personale etc.


De asemenea, nu se face nicăieri nicio distincție cu privire la cine poate și cine nu poate să aibă calitatea de creditor, ceea ce înseamnă că nu contează dacă respectivul credit este făcut la o bancă sau o instituție financiară de alt tip, ori la un dezvoltator.

"În esenţă, impreviziunea intervine când în executarea contractului a survenit un eveniment excepţional şi exterior ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la data încheierii contractului în privinţa amplorii şi efectelor sale, ceea ce face excesiv de oneroasă executarea obligaţiilor prevăzute de acesta. Drept urmare, clauzele contractului cu executare succesivă în timp trebuie adaptate în mod adecvat la noua realitate în măsura survenirii unui risc care se circumscrie ideii de impreviziune.", extragem din cuprinsul deciziei Curții.

Și cei care au încheiat contracte înainte de 2011?


Desigur, impreviziunea, așa cum o regăsim actualmente în Codul civil, nu se poate aplica decât contractelor care s-au încheiat după 1 octombrie 2011. Însă pentru contractele încheiate înainte de această dată, când era în vigoare vechiul Cod civil, avem de asemenea un mecanism de reechilibrare a contractelor, chiar dacă nu exista expres reglementată impreviziunea, așa cum e acum, în actul normativ, ea era recunoscută de practicieni, după cum a subliniat și Curtea în decizia sa cu privire la Legea dării în plată. Așadar, reechilibrarea contractelor poate fi cerută și de cei care au încheiat contracte înainte de 1 octombrie 2011.

"În acest sens, Curtea reţine că sub imperiul Codului civil din 1864 atât doctrina, cât şi practica au recunoscut posibilitatea aplicării teoriei impreviziunii în cazul în care un eveniment excepţional şi exterior voinţei părţilor ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil de acestea la data încheierii contractului ar face excesiv de oneroasă executarea obligaţiei debitorului. Această instituţie şi-a găsit aplicarea în sistemul de drept românesc încă din prima parte a secolului XX, după Primul Război Mondial", a mai precizat instanța.

Important! În materia contractelor de credit, se prezumă că există un dezechilibru contractual între consumator (adică datornicul, pe scurt) și profesionist (creditorul), ceea ce înseamnă că acesta din urmă trebuie să vină și să dovedească contrariul.

Avem, de asemenea, un exemplu recent și foarte bun cu privire la succesul pe care l-am putea avea în instanță, cerând reechilibrarea contractului: Judecătoria Sectorului 2 al Capitalei a dat o decizie prin care dispune adaptarea unui contract de credit cu Bancpost, prin înghețarea cursului valutar al contractului în franci elvețieni și prin eliminarea comisionului de acordarea și a celui de administrare. Mai multe detalii puteți afla de aici.

Așadar, dacă creditorul nostru nu este dispus să accepte și realitatea noastră, atunci intanța de judecată este singura soluție. Putem obține, prin aceeași acțiune în instanță, atât reechilibrarea contractului, cât și eliminarea unor eventuale clauze abuzive.

Dacă într-un contract de credit ar exista clauze care să blocheze accesul la o instanță de judecată pe ideea de impreviziune, ori care să excludă din start ideea de reechilibrare necesară a contractului, atunci acestea ar putea fi cu ușurință eliminate de judecător din contract, pentru că se opun unor principii de ordine publică.

Sursa:

20 martie 2018

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. reprezentarea convenţională a persoanei juridice prin mandatar persoană juridică

Decizia nr.19  în dosarul nr. 3251/1/2017
Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 19 martie 2018, că admite sesizarea formulată de Tribunalul Sibiu – Secţia I civilă în dosarul nr.8860/306/2015 şi, în consecinţă, stabileşte că:
Admite sesizarea formulată de Tribunalul Sibiu - Secţia I civilă în dosarul nr.8860/306/2015 şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea art. 664 alin. (2) din Codul de procedură civilă, reprezentarea convenţională a persoanei juridice nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă, potrivit art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum acesta a fost interpretat prin decizia nr. 9/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 martie 2018.    

Concursul între ipotecă și sechestrul asigurător

Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat recent prin Decizia nr. 2 din 2018 în ședința din 19 februarie 2018, fiind admise recursurile în interesul legii formulate de colegiile de conducere ale unor Curți de Apel, Bacău, Brașov și București, stabilind: „cu referire la dispozițiile art. 249 din Codul de procedură penală și ale art. 2345 din Codul civil, existența unui sechestru penal asigurător asupra imobilelor unei persoane fizice sau persoane juridice nu suspendă executarea silită începută de un creditor ipotecar al cărui drept de ipotecă a devenit opozabil terților anterior înființării măsurii asigurătorii din procesul penal și nu determină nulitatea actelor de executare ulterioare înființării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra acelorași bunuri”.
Această soluție a Înaltei Curți de Casație și Justiție este utilă, dincolo de aspectul pe care îl semnalează referitor la executarea silită. Dacă mergem la soluția de drept substanțial, nu neapărat pe planul executării silite, rezolvă problema, de principiu, a concursului între sechestrul asigurător și ipotecă, indiferent de cadrul procesual în care s-ar mai pune o asemenea problemă a sechestrului imobiliar. Într-adevăr, este vorba de sechestrul imobiliar, este vorba de ipoteca imobiliară, dar mai există și ipoteci mobiliare instituite asupra bunurilor mobile corporale. Mult mai sensibilă și mult mai delicată este problema legată de ipoteca instituită asupra conturilor bancare.
Dacă suntem în prezența unui drept de ipotecă cred că lucrurile ar trebui să fie mai simple, pentru că într-adevăr, în lumina dispozițiilor art. 2345 din Codul Civil, creditorul ipotecar beneficiază de dreptul de urmărire și dreptul preferință. Preferința este cea care ne interesează, și atunci, de ce să aștepte, pentru că oricum, el având această preferință din valorificarea bunului, fie acum, fie ulterior după ce se pronunță hotărârea definitivă, se va îndestula cu prioritate. Aceasta ar fi și rațiunea pentru care, nu numai atunci când este vorba de o ipotecă imobiliară, ci și atunci când este vorba de o ipotecă mobiliară, mai exact o ipotecă asupra soldului creanței, ar trebui să existe această preferință.
Este adevărat, Decizia nr. 2/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție are în vedere executarea silită începută de un creditor ipotecar. În cazul ipotecii instituite asupra contului nu avem o executare silită, de regulă, în practică, un creditor ipotecar are control asupra contului și operează pur și simplu asupra lui.
Av. prof. univ. dr. Marieta Avram, AVRAM LAW
* Opinie susținută în cadrul dezbaterii Ipoteca și sechestrul penal așteptându-l pe Godot…, ediția 175 organizată de Societatea de Științe Juridice (SSJ)

Sursa:


12 martie 2018

CCR pendinte: curgerea termenului privind formularea contestației la executarea silită propriu-zisăÎn data de 26.02.2018 s-a constituit un nou dosar (275D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 715 alin. (1) pct. (3) teza II din Codul de procedură civilă (cauza Savin Vergil).

Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de constituționalitate.
Instanţa de trimitere este Tribunalul Vaslui, care odată cu sesizarea Curții constituționale, a hotărât să nu suspende judecarea cauzei până la soluționarea excepției de neconstituționalitate, acordând termen ulterior la trei săptămâni distanță.
Nici pe portalul instanţei de trimitere, şi nici pe portalul Curţii Constituţionale nu se precizează în raport de ce dispoziţii din Constituţie se va realiza controlul de constituţionalitate.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut normativ:
Art. 715 (extras)
(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:
3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.
Sursa:

27 februarie 2018

Proiectul de lege pentru plafonarea dobânzilor, adoptat de Senat

Săptămâna trecută, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil proiectului, dar au adoptat și câteva amendamente. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar a fost argumentată de inițiator cu date privind situațiile similare din alte state europene

“Am luat aici ca referință dobânda maximă pe care statul român o percepe. Ca să eliminăm orice fel de discuție care a existat și care va mai exista că ar exista o limitare a dreptului agenților economici într-o piață liberă, este o practică europeană. Sunt foarte multe țări din Europa care practică o limitare a dobânzilor. Am stabilit foarte clar ca DAE să nu depășească respectivele plafoane. Am decis să introducem acest amendament și să plafonăm DAE pentru că, de cele mai multe ori, chiar dacă am fi plafonat dobânda remuneratorie sau pe cea penalizatoare, ar fi existat diverse mecanisme de introducere a spețelor bancare, comisioane, etc, care să fi ridicat DAE. Pe noi ne interesează ca cetățenii români să știe foarte clar cât vor plăti dobânda. Ori, limitând DAE, știm foarte clar, de la bun început, cât va fi dobânda pe contract”, a susținut senatorul Daniel Zamfir.
Senatorul PNL a mai spus, în cadrul dezbaterii din Senat, că limitarea de 18% vizează atât produsele bancare, cât și ale IFN: ”De obicei, IFN-urile dau credite de consum. Acolo am impus o dobânda maximă de 18%, iar la creditele ipotecare dobânda maximă este de 2,5 ori dobânda de referință a BNR”, a explicat inițiatorul, subliniind că măsura se va aplica noilor contracte.
O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, după art. 5 se introduc două articole noi, 5^1 și 5^2, cu următorul cuprins:
Art. 5^1
(1) În raporturile juridice dintre consumatori și profesioniști, inclusiv comercianți, dobânzile penalizatoare se pot capitaliza și produce dobânzi doar în baza unei convenții speciale și numai pentru depășirea scadenței cu mai mult de un an.
(2) Dobânda convențională, atât cea remuneratorie, cât și cea penalizatoare, plătibilă conform contractului de către consumator, nu poate depăși cu mai mult de 50% pe an dobânda legală.
(3) Dispozițiile alineatelor de mai sus se aplică și în cazul în care, conform contractului, consumatorul datorează penalități de întârziere, majorări sau alte costuri care desemnează daunele-interese moratorii.
(4) Dispoziţiile art. 5 alin. 2-3 rămân aplicabile.
Art. 5^2
Pentru echilibrarea riscurilor contractuale, prezenta lege se aplică şi contractelor aflate în derulare la data intrării sale în vigoare. Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.
Sursa:
https://legestart.ro/proiectul-de-lege-pentru-plafonarea-dobanzilor-adoptat-de-senat/

Executarea silită în practică (ed. 3) - 8 iunie 2018 - Iași

Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza și INPPA – Centrul Teritorial Iași în parteneriat cu Camera Executorilor Judecăto...