Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere

Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere din Iași
Gabriela Pădurariu

Gabriela Pădurariu
Sediul profesional:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com


Sunt Gabriela Padurariu din Iasi iar acesta este locul meu virtual in care imi expun opinia despre diverse aspecte juridice. Accept orice comentariu facut cu bun simt doar pe marginea a ceea ce am scris pe acest blog. In privinta sfaturilor juridice va rog sa nu uitati ca ele nu se pot acorda profesional decat față în față si nu virtual .
Informatiile de pe acest blog nu reprezinta consultanta juridica. Ele nu vor fi folosite decat in scop de informare generala, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie sa ma contactati personal sau sa apelati la alti profesionisti.
Aceste precizari au semnificatia unei declinari de obligatie.


ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

DESPRE GABRIELA PĂDURARIU:

Recunoscută pentru atenţia sa la detalii, Gabriela Pădurariu reprezintă în instanţa de judecată cât şi în faţa altor autorităţi, persoane juridice – societăţi, ONG-uri, etc. – în diverse cauze civile, comerciale, penale, în special în executarea silită.

Funcţie de interesul celui pe care îl reprezintă ştie să urgenteze sau să temporizeze soluţionarea unei cauze – în special executări silite, cauze comerciale sau procedura insolvenţei -, caută şi găseşte întotdeauna cele mai bune soluţii tehnice din punct de vedere juridic şi al strategiei soluţionării corecte a cauzei de către instanţa de judecată, în sensul că-i oferă toate informaţiile necesare atât în fapt cât şi în drept pentru ca aceasta să poată pronunţa o hotărâre legală şi temeinică.

Din experienţa acumulată în practica dreptului execuţional civil, poate spune că stăpăneşte în amănunt toate subtilităţile şi tertipurile de care se folosesc atât părţile din executarea silită – creditor şi debitor – cât şi executorul judecătoresc şi chiar instanţa de executare, pentru tergiversarea urmăririi silite.

De asemenea, cunoaşte foarte bine cum îşi ascund debitorii bunurile şi veniturile de la urmărire şi cum pot fi acestea găsite/descoperite sau/și readuse în patrimoniul debitorului pentru a putea fi executat silit.

În cazul în care în legătură cu soluţionarea unei cauze s-au ivit probleme legate de ineditul situaţiei fie anterior sesizării autorităţii corespunzătoare, fie în derularea unui proces civil, comercial, penal, fie în faza de urmărire silită, a apelat la grupul de profesionişti în drept – grupul său de colaboratori - care s-a format în timp şi în care dezbat foarte serios probleme de drept material, obiectiv, substanțial, cât şi de procedură, căutând cele mai eficiente soluţii de rezolvare.DOMENII DE COMPETENŢĂ:


*Servicii juridice în regim de outsourcing (externalizare);

* Consiliere si redactare de opinii juridice;

*Reprezentare in fata instantelor judecatoresti in procese variate (civile, comerciale, drept al muncii, drept penal, etc.);

*Reprezentare in fata altor autoritati (OPC, OSIM, BEJ, OCPI, etc.);

*Specializată in drept executional civil, consiliere in materie de executare silita/ contestatii la executare , contestatii la titlu, orice act juridic care are legatura cu executarea silita;

*Litigii civile (consultanta si redactari de acte, reprezentare, anulari de acte si contracte, executari silite, evacuari, iesiri din indiviziune, alte cereri );

*Litigii comerciale (consultanta referitoare la contracte comerciale , dizolvari voluntare, procedura insolventei, recuperari de debite prin procedura somatiei de plata, ordonantei de plata, etc);

*Plangeri contraventionale (amenzi O.P.C., amenzi D.R. Antifraudă, amenzi de circulatie, amenzi ITM, etc.);

*Litigii de munca: consultanta la incheierea contractelor de munca, negocierea conflictelor de munca, reprezentare, etc.

SEDIUL PROFESIONAL:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com

Adresa:

Adresa:
Clic pe foto

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Click pe fotografie

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Clic pe fotografie

Despre Biroul de Mediator Gabriela Pădurariu:

Biroul de mediator Gabriela Pădurariu oferă servicii mediere în Iași în toate tipurile de conflicte, cu expertiză de abordare fie individual, fie ca echipă.


Dacă vă doriți o rezolvare rapidă pentru disputele dumneavoastră prin servicii de mediere,Biroul de mediator Gabriela Pădurariu cu sediul în Iași, vă pune la dispoziție servicii de mediere ce asigură rezolvarea rapidă a oricărui litigiu de la cele de drept civil precum : grănițuire, revendicare, evacuare, partaj, divorț, încredințare minori, vizitare minori, executarea contractelor, litigii între asociați, la cele de drept penal – plângeri prealabile de lovire, tulburare de posesie, distrugere, precum și de dreptul muncii – drepturi salariale, concedieri.


Medierea reprezintă o alternativă în raport cu justiția de soluționare a conflictelor dintre părți, prin care o terță persoană neutră, imparțială și fără putere de decizie – mediatorul – ajuta părțile să găsească împreuna o soluție care să rezolve neînțelegerile dintre ele.


Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluționare a litigiilor – ADR ( Alternative Dispute Resolution).

Numărul din ce în ce mai mare al proceselor din instanțe este semnificativ pentru lipsa de dorință, dar și de informare a justițiabililor de a folosi cu eficiență dialogul pentru rezolvarea disputelor.

Pentru ca mediul juridic actual descurajează soluționarea rapidă a disputelor, pentru unele conflicte, societatea are nevoie de o modalitate mai eficientă de rezolvare a acestora. Această modalitate este medierea.

Procedura medierii costă și durează relativ mai puțin, aceasta se desfășoară în condiții de confidențialitate maximă, mediatorul având obligația de a păstra secretul dezbaterilor, atât față de persoanele cu care intră în contact în cadrul procedurii de mediere, cât și față de experții pe care părțile îi angajează în diferite cauze.

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

22 iunie 2017

CONCEDIUL DE MATERNITATE (PRE ȘI POST NATAL) PENTRU MAMELE-AVOCAT

Autor: Av. Diana Grama -  http://avocatdivortgalatidianagrama.blo     Am decis să scriu acest articol, deși nu este unul de larg interes, ci se adresează doar mamelor avocat și parțial, mamelor ce desfășoară activități independente (asimilate PFA), întrucât nu am reușit să găsesc o informare corectă și completă, motiv pentru care am fost nevoită să tot alerg între instituții. Sper, prin această modalitate, să vin în întâmpinarea colegelor care se confruntă cu acest hățiș birocratic.
       
I.            Când poate intra o viitoare mamă-avocat în concediu prenatal?

Discuțiile pe acest subiect sunt îndelung dezbătute în mediul online, fiind păreri împărțite. Conform OUG 158/2005 actualizată, durata totală a concediului de maternitate este de 126 de zile calendaristice, aceasta fiind și perioada pentru care se primește indemnizația de maternitate. (a nu se confunda cu indemnizația de creștere copil!). Ordonanța recomandă ca zilele să fie împărțite în mod egal, respective 63 înainte de naștere (prenatal) și 63 după naștere (postnatal), însă acestea se pot compensa, în funcție de dorința mamei și permisiunea medicului de familie.
Împărțirea zilelor de concediu trebuie făcută astfel încât după naștere să rămână cel puțin 42 de zile. (durata minima a concediului de lăuzie)
Având în vedere că nașterea poate avea loc (la termen) între săptămânile 38 și 42, mamele pot beneficia de concediu prenatal începând cu săptămâna 29 de sarcină. (recomandarea medicilor este să luați acest concediu începând cu săptămânile 30-31 pentru a fi sigure de numărul zilelor rămase după naștere, însă trebuie să cunoașteți că aveți dreptul de a solicita împărțirea zilelor și în mod diferit)
     În luarea deciziei privind împărțirea zilelor trebuie să tineți cont și de faptul că indemnizația pentru creștere copil se poate acorda doar după terminarea concediului de maternitate și nu mai devreme de a 43-a zi de la nașterea copilului!

Este important de știut că, în calitate de avocat, poți beneficia de indemnizație de concediu de maternitate, atât de la Casa de Asigurări de Sănătate, cât și de la barou.

II.       Cum poți obține indemnizația de concediu de la CAS și care sunt documentele necesare?

În primul rând, asigurarea pentru indemnizații și concedii medicale este facultativă pentru avocați, respectiv PFA-uri. Astfel, dacă doriți să vă asigurați, trebuie să urmați procedura OUG 158/2005, actualizată și să depuneți la Casa de Asigurări de Sănătate din circumscripția căreia locuiți o declarație privind asigurarea pentru concedii și indemnizații.
Declarația de asigurare trebuie însoțită de o copie a actului de identitate și dovada veniturilor. (decizia de impunere – formularul 260). Totodată, la momentul depunerii declarației, se va calcula contribuția ce trebuie să o achitați. Cota de contribuție este de 0,85% și se va aplica asupra veniturilor din decizia de impunere (estimată/anuală).
Spre exemplu, dacă doriți să vă asigurați în anul 2017 și aveți o decizie de impunere (estimată) pentru venituri în cuantum de 30.000 lei, contribuția va fi de 255 lei/an, urmând a beneficia de concediu de maternitate în cuantum de 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni. (Media veniturilor este de 30.000/12=2500 lei/lună, Concediul de maternitate va fi 85% din 2500, aproximativ 2000 lei - se plătesc doar zilele lucrătoare!

Termenul de plată a contribuțiilor pentru concedii și indemnizații este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor este de o lună de 22 de zile lucrătoare realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. (se recomandă asigurarea înainte de împlinirea celei de-a cincea lună de sarcină, însă nu este obligatoriu, important este să îndepliniți stagiul de cotizare)
Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declarației de asigurare pentru concedii și indemnizații (venit, nume, date de contact), este obligatorie depunerea comunicării de modificare a acesteia, în termen de maximum 30 de zile de la apariția modificării respective. (De exemplu, dacă v-ați asigurat în baza deciziei de impunere estimate, va fi nevoie să duceți decizia de impunere anuală, conform veniturilor efectiv realizate)
Persoanele fizice asigurate pe bază de declarație de asigurare pot solicita retragerea declarației de asigurare pentru concedii și indemnizații prin depunerea la CAS a solicitării de retragere a declarației. Nedepunerea formularului-tip de retragere a declarației de asigurare pentru concedii și indemnizații nu exonerează asiguratul de obligațiile asumate prin declarația de asigurare pentru concedii și indemnizații. 
! Dacă îndepliniți stagiul de cotizare și pe parcursul sarcinii apar probleme de sănătate și primiți concediu medical pentru boală obișnuită/risc maternal, condițiile de obținere a indemnizației de concediu sunt aceleași, doar că vi se va plăti 75% din media lunară a veniturilor raportat la numărul zilelor de concediu.
După ce ați obținut de la medical prescriptor formularul de concediu, va trebui să îi faceți una-două copii, după care să vă întoarceți la medic să vă scrie ”conform cu originalul”, să semneze și să parafeze copiile. Sună cam ciudat, nu? Subliniez acest aspect întrucât vi se va solicita formularul de concediu în original (alb+roz) la barou, iar la CAS veți prezenta copia conform cu originalul, parafată și semnată de medic. Până anul trecut se solicita legalizarea la notar, însă mi s-a comunicat că este o procedură învechită și nu pot fi primite copii legalizate.

Așadar, după parcurgerea acestei etape, veți merge la CAS și veți depune:

  1. În cazul concediului medical inițial:
-              Cerere tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate – anexa 9 din OUG158/2005, în unul sau două exemplare, în funcție de Casa de Asigurări de Sănătate de care aparțineți;
-              Copia semnată și parafată de către medic a concediului medical;
-              Copie a declarației de asigurare;
-              Copie de pe dovada venitului (decizie de impunere);
-              Copie după dovada de plată a contribuției cuvenite (chitanță/ordin de plată);
-              Extras de cont pe numele titularei – pentru efectuarea plății prin virament;

  1. În cazul concediului medical în continuare:
-              Cererea tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate – anexa 9 din OUG158/2005, în unul sau două exemplare, în funcție de Casa de Asigurări de Sănătate de care aparțineți;
-              Copia semnată și parafată de către medic a concediului medical;
-              Extras de cont pe numele titularei – pentru efectuarea plății prin virament – optional, în funcție de Casa de Asigurări de Sănătate de care aparțineți.

Concediul medical se depune la CAS până pe data de 5 ale lunii următoare față de data emiterii și se plătește până pe data de 15. (Pentru a fi mai explicită, să presupunem că aveți concediu pentru perioada 1.05.2017 – 31.05.2017. Aveți obligația de a depune documentația până pe 5.06.2017, iar plata se va face până pe 15.06.2017. Recomandarea ar fi să nu așteptați până pe 5, ci să îl duceți din timp, la scurt timp după emitere.)  


III.       Cum poți obține indemnizația de concediu de la barou și care sunt documentele necesare?

Ca și în situația precedentă, aveți dreptul la 126 de zile de concediu de maternitate plătit. Stagiul minim de cotizare este 12 luni și trebuie să aveți achitate la zi obligațiile de plată către sistem. De asemenea, de aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care, în condiţiile statutului si regulamentului au încetat plata contribuţiei de asigurări sociale, în cadrul sistemului de asigurări sociale ale avocaţilor, dar care nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat cu condiţia ca anterior pierderii acestei calităţi să fi realizat un stagiu de cotizare în sistem de cel puţin 12 luni.
Cuantumul indemnizației de concediu este de 90% din media contribuţiilor lunare efectiv plătite la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor pe ultimele 12 luni, însă nu poate fi mai mică de 40% și nici mai mare de 100% din venitul de referinţă lunar pe profesia de avocat, stabilit de către Consiliul Uniunii Avocaţilor din România, în vigoare la data soluţionării cererii. La momentul anului 2017, venitul de referință este de 2428 lei. Astfel, indemnizația nu poate fi mai mică de 971,2 lei sau mai mare de 2428 lei.
Din indemnizația primită se reține 11%, contribuție la fondul sistemului, indemnizația efectiv plătită de către barou fiind între 864,4 lei și 2160,92 lei.
Totodată, trebuie să aveți în vedere că, în cazul în care ați înregistrat încasări în perioada pentru care solicitați indemnizația de concediu, indemnizația va fi redusă proportional cu cuantumul încasărilor, printr-un algoritm al sistemului. Dacă încasările depășesc venitul de referință lunar, nu veți beneficia de indemnizație și veți achita contribuțiile conform veniturilor realizate.
Nu sunt considerate venituri noi încasările din oficii pentru dosare finalizate în lunile anterioare!

La va trebui să depuneți doar formularul de concediu medical, în original.

! Pentru a beneficia de indemnizațiile menționate în prezentul material nu trebuie să vă suspendați activitatea (nici la administrația financiară, nici la barou). Suspendarea o veți solicita după terminarea concediului de maternitate, iar dovada suspendării vă va fi necesară la momentul depunerii cererii de concediu pentru creșterea copilului, respectiv acordare indemnizație de creștere copil.

*** Acest material este orientativ. Pentru informații complete, contactați instituțiile abilitate.


Sursa:
http://avocatdivortgalatidianagrama.blogspot.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Executarea silită în practică (ed. 3) - 8 iunie 2018 - Iași

Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza și INPPA – Centrul Teritorial Iași în parteneriat cu Camera Executorilor Judecăto...